Handelsbetingelser & persondatapolitik

Handlen på www.mtbguidesilkeborg.com foreståes af:

MTBGuide,

Tingbakken 26, 8883 Gjern

Tlf. nummer: 42 91 24 38

CVR: 41 67 38 34

Bank:

Danske Bank

Reg, nr. 3409

Konto nr. 13160619

1. Generelt

1.1

Nedenstående betingelser er gældende for enhver aftale indgået med MTBGuide. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet på denne side, samt gældende lovgivning. Er der modstrid mellem betingelserne og aftalegrundlag, har vilkårene i aftalegrundlaget forrang. Betingelserne kan i øvrigt kun fraviges ved skriftlig aftale Parterne imellem.

1.2

Hvor andet ikke er oplyst, er alle priser opgivet i danske kroner, inkl. moms. Hjemmesiden bruger følgende valutaer til prissætning:
Denmark – Kroner (DKK).

1.3

MTBGuide benytter en sikker betalingsserver, der krypterer alle oplysninger med SSL protokol hvilket betyder din data er sikker og ikke kan læses af andre udefrakommende. MTBGuide’s egen hjemmeside bruger ligeledes kryptering med SSL protokol.

1.4

Betaling vil blive trukket på din konto, når turen er booket med mindre andet er aftalt eller fremgår af din ordre. Kvitteringen vil herefter fungere som ordrebekræftelse for bookingen.

1.5

Medmindre andet er aftalt, forbeholder MTBGuide sig retten til at benytte kunden som reference og tage billeder og videoer af deltagerne, i forbindelse med salgsmateriale. Dette omfatter blandt andet markedsføringsmateriale, sociale medier og hjemmeside. Ønsker kunden ikke at medvirke i ovenstående skal dette meddeles til MTBGuide og dens medarbejdere inden arrangementets start.

1.6

MTBGuide er i tilfælde af salg, fusion, fission eller anden overdragelse af hele eller dele af MTBGuide forretning berettiget til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til Betingelserne og Aftalen til tredjemand uden indhentning af Kundens samtykke.

2. Fortrydelsesret

2.1

Der gives ikke fortrydelsesret på varer købt i vores webshop da varen er af sådan art, at der i henhold til dansk lovgivning ikke kan eller bør ydes returret.

3. Forbehold

3.1

MTBGuide tager forbehold for trykfejl og andre åbenlyse fejl. Ligeledes tages der forbehold for prisændringer forårsaget af skatter, afgifter og andre ændringer, som vi er uden indflydelse på.

4. Afbestilling

4.1

Såfremt du ønsker at afbestille bookingen, skal du give MTBGuide besked hurtigst muligt. Hvis opkrævningen for bookingen er betalt er det ikke længere muligt at anmode om refundering.

5. Aflysning

5.1

Bookingen kan aflyses på grund af udefra kommende omstændigheder, som MTBGuide og dets samarbejdspartnere ikke har indflydelse på eller haft mulighed for at forudse. MTBGuide er ikke ansvarlig for force majeure – således blandt andet, men ikke udelukkende – underleverandørers eventuelle betalingsstandsninger, konkurser, aflysninger af arrangementer, uforudseelige trafikforhold, myndighedernes indgriben, uforudseelige vejrforhold m.v. I dette tilfælde refunderes arrangementets fulde pris, og kunden kan derudover ikke gøre krav på erstatning. MTBGuide kan aldrig gøres erstatningsansvarlige for beløb udover det beløb der er betalt for bookingen.

6. Leje af cykler

6.1

Ved leje af cykel kan det påkræves at oplyse højden på deltagere, der skal leje en cykel. Såfremt dette ikke er oplyses skriftligt til MTBGuide kan cyklerne ikke lejes.

6.2

Ved leje af cykel er det påkrævet kunden at aflevere cyklen i samme stand som den blev lejet i. Kunden bliver ikke stillet til ansvar for almindelig slid. Kunden er ansvarlig og hæfter for enhver eller ethvert misbrug, konsekvens, krav, årsag til handlinger, tab, erstatningsansvar, materiel skade, personskade, udgift og omkostning, straf eller udbetaling af hvilken som helst slags eller type, der er relateret til en stjålet eller mistet cykel.

7. Overdragelse

7.1

Kunden har til enhver tid mulighed for at overdrag bookingen til en anden person. Dog skal dette meddeles hurtigst muligt til MTBGuide. Kunden hæfter sammen med personen, som bookingen overdrages til, for eventuelle restbeløb.

8. Delvis udnyttelse af arrangement:

8.1

Udebliver kunden fra de i bookingen anførte ydelser eller udnyttes andre af de inkluderede elementer ikke eller kun delvist, kan godtgørelse ikke påregnes.

9. Kundens ansvar

9.1

Det er påkrævet kunden at overholde lovgivningen og øvrige gældende regler i området som besøges. Kunden skal rette sig efter givende regler og anvisninger givet af medarbejderen hos MTBGuide og andre, som har forbindelse med bookingens gennemførelse. Tilsidesættes disse forpligtelser i væsentlig grad, er MTBGuide berettiget til at aflyse bookingen eller udelukke kunden fra fortsat deltagelse, uden refundering. I sådanne tilfælde finder ingen refunderinger sted, og ekstra udgifter påhviler kunden. Optræder der mangler hos medarbejderen hos MTBGuide eller samarbejdspartnere, er det påkrævet kunden at rette henvendelse til vores medarbejderen, der vil prøve at rette fejlen.

9.2

Ved mistanke om en for stor indtagelse af alkohol eller euforiserende stoffer forinden og under arrangementet er MTBGuide berettiget til at aflyse bookingen, uden refundering. Eventuelle udgifter påhviler kunden.

9.3

Deltagelse i forbindelse med bookingen er på kundens eget ansvar. MTBGuide påtager sig intet ansvar og kan ikke holdes ansvarlig for tab og fysiske og materielle skader (direkte eller indirekte) som opstår i forbindelse med bookingen f.eks. som følge af styrt eller tab af kontrol. Dette indbefatter, men er ikke begrænset til personskade på kunden eller 3.part, tab eller skade på ejendom, herunder beklædningsgenstande og udstyr.

9.4

MTBGuide og dens samarbejdspartnere er på ingen måde ansvarlig for bortkomne/glemte effekter, udstyr eller lignende i forbindelse med bookingen.

10. Reklamation

10.1

Eventuel reklamation skal være MTBGuide i hænde senest 5 dage efter arrangementet afslutning. Søgsmål mod MTBGuide skal anlægges ved dansk domstol eller afgøres ved voldgift. Ethvert krav mod os skal reguleres efter dansk ret.

11. Gavekort

11.1

Et gavekortet hos MTBGuide kan bruges på MTBGuide ydelser. Gavekortet kan ikke deles op på forskellige bookinger, hvilket betyder at gavekortet skal benyttes på én gang. Hvis kundens køb ikke dækkes af gavekortet, kan kunden benytte en yderligere betaling for at afslutte købet. Gavekortet kan ikke byttes til kontanter. Ved indløsning af gavekort er booking bindende.

11.2

Efter bestilt gavekort vil kunden modtage gavekortet hurtigst muligt til den oplyste e-mail. MTBGuide er ikke ansvarlig for fejl eller forsinkelser i forbindelse med leveringen. Hvis kunden har oplyst forkert e-mailadresse forbeholder MTBGuide sig retten til at tilbageholde leveringen af gavekortet.

11.3

Gavekortene er gyldige i et år fra købsdato. Når et gavekort er udløbet, kan det ikke bruges til køb, genaktiveres eller refunderes.

11.4

MTBGuide kan ikke holdes ansvarlige for gavekortene, når de først er gyldige, og derefter bliver væk, stjålet, inaktiveret eller beskadiget.

12. Nyhedsbrev

12.1

Hvis brugeren ønsker at tilmelde dig MTBGuide’s nyhedsbrev, kan man tilmelde sig nyhedsbrevet ved at klikke her. Vi deler ikke e-mail adresse med nogen, og man kan til enhver tid afmelde nyhedsbrevet ved at klikke afmeld i mailen eller ved at kontakte MTBGuide, hvorefter alle personlige oplysninger vil blive slettet.


Persondatapolitik

1. Google Analytics

MTBGuide bruger cookies fra Google Analytics. Dette er et statistikprogram, der tillader virksomheden at se, hvor lang tid, du bruger på mtbguidesilkeborg.com, hvilke sider du besøger og hvornår, du igen forlader siden igen. MTBGuide kan ydermere se, hvilken browser du bruger, og hvilket operativsystem du sidder på. Cookies til Google Analytics bliver gemt i 26 måneder efter seneste besøg, hvorefter de automatisk slettes.

Hvad, MTBGuide dog ikke kan se med cookies, er, hvem du er, præcis hvor i landet du er fra, din IP-adresse eller andre former for personhenførbare detaljer. De oplysninger er MTBGuide heller ikke interesserede i. MTBGuide holder alene statistik med Google Analytics for at forbedre den løbende udvikling af hjemmesiden, så den repræsenterer den bedste oplevelse for dig som bruger. Google får altså adgang til cookies, for at deres Analytics-tjeneste kan bearbejde data fra cookies.

2. Facebook Pixel

MTBGuide benytter også en såkaldt Facebook Pixel. Dette er en cookie, som gør det muligt at annoncere mod tidligere besøgende, som må formodes at have en interesse i den besøgte sides produkter, ydelser og emner. Altså bliver cookies også brugt til at håndtere annoncering, og da MTBGuide bruger Facebooks annonceværktøjer og Pixel, får Facebook på den måde også adgang til cookies herfra. Facebook Pixel-cookies gemmes i 360 dage.

3. LinkedIn conversion tracking

MTBGuide benytter også en såkaldt LinkedIn conversion tracking. Dette er en cookie, som gør det muligt at annoncere mod tidligere besøgende, som må formodes at have en interesse i den besøgte sides produkter, ydelser og emner. Altså bliver cookies også brugt til at håndtere annoncering, og da MTBGuide bruger LinkedIn annonceværktøjer og conversion tracking, får LinkedIn på den måde også adgang til cookies herfra. LinkedIn conversion tracking-cookies gemmes i 360 dage.

4. Hotjar

MTBGuide benytter ligeledes programmet Hotjar, som gør det muligt, via anonymiserede data, at analysere, hvordan du klikker og bevæger dig rundt på mtbguidesilkeborg.com. Dette med henblik på at identificere muligheder for forbedringer på hjemmesiden. Altså bliver Hotjar brugt til at forbedre hjemmesidens brugeroplevelse. Dataene i Hotjar gemmes i 360 dage.

5. Hubspot

MTBGuide opbevarer data om dig i kontaktdatabasen Hubspot, så længe du fortsat interagerer med MTBGuide. Én gang hvert 5 år bliver kontaktbasen ryddet op, hvor inaktive brugere bliver slettet. Du er en inaktiv bruger, hvis du ikke interageret med MTBGuide i mindst 5 år.

6. Dineo

Firma- og persondata lagres i 3. parts regnskabsprogram, Dinero.dk, som MTBGuide benytter til bogføring og fakturering, i op til 5. år efter dansk bogføringslov og kan derfor ikke anmodes om at blive slettet. Der kan bedes om indsigt i disse data fra 3. part ift. hvordan de indhenter data. Kontakt da Dinero.

7. Mailchimp

MTBGuide bruger MailChimp som platform for udsending af nyhedsbreve og andre relevante mails. Du kan til en hver tid opsige dit nyhedsbrevabonnement ved at afmelde via link nederst i nyhedsbrevet. Herefter vil vi slette dine oplysninger inden for 14 dage. Kontakt MTBGuide hvis du ønsker, at vi skal gøre det med det samme.

8. TripAdvisor

MTBGuide bruger TripAdvisor, efter hver afholdt booking, til at sende invitationer til tidligere kunden, med henblik på at vurdere MTBGuide på TripAdvisors hjemmeside. Vælger du at foretage en anmeldelse bliver TripAdvisor dataansvarlig for de afgivne oplysninger.

9. TrustPilot

MTBGuide bruger TrustPilot, efter hver afholdt booking, til at sende invitationer til tidligere kunden, med henblik på at vurdere MTBGuide på TrustPilots hjemmeside. Vælger du at foretage en anmeldelse bliver TrustPilot dataansvarlig for de afgivne oplysninger.

10. Tredjepartdata behandlere

Der anvendes systemer fra tredjepart, som behandler personlige data på vegne af MTBGuide. Disse tredjeparter er udvalgt med fokus på at de kan overholde bestemmelser og lovgivning i Danmark. Alle tredjeparter er som udgangspunkt placeret i Danmark og er underlagt den danske lovgivning. Tredjepart der er placeret i USA, er i overensstemmelse med EU-U.S Privacy Shield (https://www.privacyshield.gov/welcome) .

 • Woocommerce (Privacy policy, USA)
 • Google (Privacy policy, USA)
 • Hotjar (Privacy policy, USA)
 • LinkedIn (Privacy policy, USA)
 • Mailchimp (Privacy policy, USA)
 • HubSpot (Privacy policy, USA)
 • Facebook (Privacy policy, USA)
 • TripAdvisor (Privacy policy, USA)
 • Dinero (persondataloven, Danmark)
 • TrustPilot (persondataloven, Danmark)

11. Ansøgninger

Ved opfordrede ansøgninger gemmer vi din ansøgning og evt. bilag, så længe rekrutteringsprocessen står på. Herefter vil de blive slettet.

Ved uopfordrede ansøgninger gemmer vi din ansøgning i seks måneder efter modtagelsen. Herefter sletter vi ansøgningen samt evt. bilag.

12. Beskyttelse af personlige oplysninger

Hos MTBGuide behandles dine personoplysninger fortroligt. Den dataansvarlige på mtbguidesilkeborg.com er Christian Kudsk og MTBGuide.

MTBGuide opbevarer de kontaktoplysninger, du giver når du booker en ydelse hos MTBGuide. Dette kan ske dels over telefonen, men også gennem henvendelse via e-mail eller ved at udfylde en kontaktformular på hjemmesiden. Når du henvender dig hos MTBGuide med henblik på en forespørgsel eller booking lagrer vi følgende oplysninger:

 • Navn på kontaktperson (fornavn og efternavn)
 • Evt. firmanavn
 • Adresse
 • Navn på modtager af gavekort, hvis dette bestilles
 • Højde på deltagere, hvis der skal lejes cykler
 • Relevante oplysninger om dig som vi noterer fra indledende samtale over telefonen eller fra indsendt email/kontaktformular eller booking.
 • E-mail
 • Telefonnummer

Disse oplysninger er nødvendige for at MTBGuide kan levere ydelsen og sikre den bedst mulige kommunikation, kundeservice og for at hjælpe dig bedst muligt.

Personoplysningerne registreres hos MTBGuide og opbevares i op til fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Når der indsamles personoplysninger via vores hjemmeside, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Direktøren og de ansatte for MTBGuide har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

Den dataansvarlige i MTBGuide er: Christian Kudsk

Vi opbevarer og transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Persondata behandles fortroligt og data sendt via hjemmesiden er krypteret via et SSL-cerfikat. Ved datalæk vil du som bruger blive informeret. Som registreret hos MTBGuide har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til christian@mtbguide.dk.